Czy wiesz jak działa otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy i jaką rolę pełni bank w realizacji przedsięwzięć deweloperskich?

Każda Twoja wpłata na zakup mieszkania na osiedlu Wiśniowe Wzgórza trafia na indywidualne subkonto w ramach otwartego mieszkaniowego rachunku powierniczego prowadzonego w banku.

Bank stoi na straży Twoich pieniędzy. Budowa osiedla finansowana jest ze środków własnych dewelopera oraz w części z kredytu udzielonego przez Bank. Taka struktura finansowania jest często stosowana przez deweloperów, jeśli tylko pozwala na to ich zdolność kredytowa. Każdy deweloper i projekt jest bowiem przed udzieleniem finansowania wnikliwie analizowany przez banki pod kątem struktury prawnej, wypłacalności i efektywności ekonomicznej.

Bank finansując budowę monitoruje ją, aby postęp robót budowlanych i ich jakość były zgodne z umową kredytową oraz zawartymi umowami deweloperskimi. Tylko bowiem terminowo i rzetelnie wykonana inwestycja gwarantuje bankowi i deweloperowi zwrot zainwestowanych pieniędzy i eliminuje ryzyko odstąpienia klientów od zawartych umów deweloperskich. Taki sposób finansowania inwestycji zapewnia jej ciągłość i daje bezpieczeństwo zakończenia prac w terminie.

Finansowanie budowy pierwszego etapu osiedla Wiśniowe Wzgórza zostało podzielona na 7 etapów. W celu monitorowania prawidłowej realizacji budowy Bank powołał bankowego inspektora nadzoru budowlanego, który wizytuje plac budowy po zakończeniu każdego etapu i sprawdza czy założone w harmonogramie prace zostały wykonane. Dopiero po uzyskaniu pozytywnego raportu od bankowego inspektora nadzoru, bank wypłaca deweloperowi środki z kredytu oraz z otwartego mieszkaniowego rachunku powierniczego w kwocie odpowiadającej kosztom zrealizowanych robót budowlanych. Środki te w całości przeznaczone są na zapłatę generalnemu wykonawcy za wykonane roboty budowlane. Ani z kredytu, ani z Twoich pieniędzy zgromadzonych na otwartym rachunku powierniczym nie są płacone żadne zaliczki na poczet niewykonanych jeszcze robót budowlanych, ani nie są dokonywane żadne inne płatności niezwiązane z budową osiedla Wiśniowe Wzgórza.

Otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy i stały monitoring bankowego inspektora nadzoru nad realizacją inwestycji to gwarancja bezpieczeństwa Twoich pieniędzy przeznaczonych na zakup mieszkania na osiedlu Wiśniowe Wzgórza.

Biuro
sprzedaży

Dąbrowa - Osiedle 47
26-001 Dąbrowa